Uut kodulehel  
EST ENG RUS
Uudiskiri
Tagasi

Kommentaare: 2

Alates eelolevast neljapäevast saab Saku spordihoones proovida ka meie laskjatele uudset siselaskmise formaati - Flint.  See võistlusformaat on märgatavalt mitmekesisem kui seni saalides harrastatud 20 jardi laskmine. Kasutatakse kuut erinevat laskekaugust ja kaht eri suurusega sihtmärki, mis loob suurepärase võimaluse maastikulaskmise harjutamiseks ka sisetingimustes. Ka järgmine Klubide Karikasarja etapp peetakse just Flinti formaadis ja märtsi lõpus toimuvatel Eesti Meistrivõistlustel Siselaskmise võisteldakse päeva teises ringis Flitis.

Allpool tutvustame teile lühidalt Flinti reegleid:

Flinti sisevõistluse ring
1.      Standardühik
a. Üheks ringiks loetakse kas 56 lastud noolt või kaks korda järjest lastud 7 sihtmärgiga ühikut.
b.Standardühiku moodustavad järgmised laskmised:

Märklaua suurus
Laskmiskohtade arv
Laskmisjärjestus
Laskmiskaugus
 
 
 
Kõik divisjonid
35 cm
1
1
25 jardi
20 cm
1
2
20 jalga
35 cm
1
3
30 jardi
20 cm
1
4
15 jardi
35 cm
1
5
20 jardi
20 cm
1
6
10 jardi
35 cm
1
7
30-25-20-15 jardi

c.       Punktide andmise reeglid on samad, mis maastikulaskmise ringis
d.      Lapsed lasevad samadelt laskekaugustelt kuid suurematesse 50 cm ja 35 cm märklehtedesse.
2.      Sihtmärgid
Sihtmärgiks on maastiku vibulaskmiseski kasutatavad standardsed 20cm ja 35cm märklauad, mis on asetatud igale märklauale kahes rivis. Ülemise rivi märklehtede keskpunkt peab olema 48" (ca 120 cm) kaugusel põrandast. Alumise rea märklehtede keskpunkt peab olema 30" kaugusel põrandast ja on ülemise riviga kohakuti
3.      Laskmiskohad
a.       Seda ringi võib lasta sisetingimustes, kus on võimalik tagada 30-jardine laskmiskaugus. Laskmisjooned märgitakse paralleelselt märklauaga 20 jala, 10, 15, 20, 25 ja 30 jardi kaugusele.
b.      Iga märklaua jaoks peab olema oma rada ning ta peab oma laskmisjoonel minema järgmisele selle märklaua joonele mööda sama rada, kuhu on tema kaks sihtmärki kinnitatud.
c.       Teise raja märklaual olevad sihtmärgid peavad olema vastupidises järjestuses kui esimesel. Kolmandal rajal olevad aga samas järjestuses kui esimesel rajal olevad ning neljandal rajal olevad samas järjestuses kui teisel rajal.
4.      Laskmisreeglid
a.       Kui laskja alustab näiteks esimesel real lasust ülemisse märklehte, siis järgmisel joonel laseb ta alumisse. Nii jätkates laseb ta kõigist seitsmest laskmiskohast. Järgmise seitsme sihtmärgi tabamiseks peab ta minema järgmisele rajale, kus sihtmärgid on asetatud vastupidiselt sellele rajale kus ta laskmist alustas.
b.      Nelja noole laskmiseks on ajalimiit 3 minutit.